We bring
smart technology
into your business

Visie

Experts in het maken van robotica products

Robot Engineered Systems (RES) is een vraag gestuurde werkmaatschappij op het gebied van robotica en robotcomponenten. Onder het motto ‘U vraagt, wij draaien – samen met u’ ontwikkelt RES hoogwaardige special products, die autonoom zijn en voornamelijk mobiel.

Het is de ervaring van RES dat veel bedrijven en organisaties weliswaar overwegen om hun producten of processen te automatiseren maar vaak geen idee hebben hoe te starten of wie te benaderen als het gaat om robotica. Dit is waar RES sterk in is: robotica en robotcomponenten ontwikkelen op basis van kennis en expertise in een omgeving waarin samenwerken en kennis delen centraal staan.

Bovendien heeft RES nauwe samenwerkingsverbanden met TU Delft, Robo Valley, andere universiteiten en (inter)nationale overheidsinstanties en multinationals; mede hierdoor weet RES goed de weg in de beschikbare fondsen om projecten financieel mogelijk te maken.

De missie van RES

RES is opgericht om producten en ideeën van derden te robotiseren op basis van de kennis die in huis is – zowel bij RES zelf als bij Robot Security Systems (RSS) en Robot Care Systems (RCS) en externe kennisinstituten. Voortbouwen op basis van co-creatie en partnership.

Partnership begint voor RES bij de basis, namelijk het formuleren van de gewenste functionaliteiten en het beschrijven van specificaties van robotica. Vandaaruit krijgt elk project een enorme boost. RES streeft naar succesvol en creatief samenwerken op een hoog niveau met oog voor alle facetten van productontwikkeling.